PODHALANSKA KRAINA Caatinga - Kati -

218833557_145974727616768_4653313812157039389_n218050474_1828829977304507_4200768457327182108_n080PODHALANSKA KRAINA  Caatinga067